120x600

Alemdar inşaat

04-08-2023 Eda BAYRAKTAR

Eda Bayraktar NOSAB Kurumsal İletişim Yöneticisi / NOSAB Ayna Yazı İşleri Müdürü

 

Kadınların sanayide aktif olması, farklı bakış açıları ve deneyimlerin iş hayatına yansımasını sağlar. Kadınların katılımı, işyerlerinde çeşitliliği artırır, yenilikçilik ve yaratıcılık potansiyelini güçlendirir. Tek cinsiyet tekeline indirgenmiş alanlara farklı perspektifler getirilmesine, daha etkili kararlar alınmasına ve işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. Bu sebeple, kadınların sanayide istihdam edilmesi, ekonomik kalkınmayı destekler. Kadınların iş gücüne daha fazla katılması, üretkenlik düzeyini artırır, ekonomik büyümeyi tetikler ve milli geliri yükseltir. Bu da ülkenin rekabet gücünü artırmak anlamına gelir.

Ekonomi faaliyetlerindeki katkılarının yanı sıra, kadınların sanayide çalışması, sosyal alanlarda da önem arz eder. Kadınların iş süreçlerindeki etkinliği toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemlidir. Kadınların erkeklerle aynı fırsatlara ve haklara sahip olması, insan hakları ve adalet açısından önemlidir. Sanayide kadınların temsilinin artması, cinsiyet temelli ayrımcılığın azalmasına ve cinsiyet rollerine ilişkin stereotiplerin kırılmasına katkı sağlar. Zira sanayide istihdam edilen kadınlar, ekonomik bağımsızlıklarını kazanır ve kendi kendilerine yetebilme yeteneklerini geliştirir. İş gücüne katılan kadınlar, kendi kararlarını alma yeteneğini artırır, sosyal statülerini yükseltir ve kendi geleceklerini şekillendirme gücü elde eder. Kadınların sanayide aktif olması, özgüvenlerinin ve özsaygılarının artmasına da katkı sağlar. Bu da aile ve toplum refahını olumlu yönde etkiler. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, aile gelirinin artmasına ve ailelerin daha iyi yaşam standartlarına ulaşmasına yardımcı olur. Yaşam standartlarının artması, çocuklarının eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirir ve ailelerin genel refahını yükseltir.

Bu nedenlerle, sanayide kadın iş gücünün önemi büyük bir değere sahiptir. Kadınların eşit fırsatlara sahip olduğu, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı bir iş ortamı yaratıldığında, toplumlar daha adil, sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde gelişebilir. Bu nedenle, kadınların sanayi kuruluşlarında istihdam edilmeleri ve desteklenmeleri hem bireysel hem de toplumsal düzeyde birçok olumlu etki yaratır.

Türkiye'de sanayi alanlarında kadın iş gücü, son yıllarda artış göstermekle birlikte hala bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Türkiye'de kadınların sanayide istihdam edilme oranı, ülkenin farklı bölgelerindeki ekonomik, sosyal, kültürel faktörlere ve sektörlere göre değişir. Bazı sanayi sektörlerinde kadınların istihdam edilme oranı daha yüksekken, bazı sektörlerde daha düşüktür. Örneğin, tekstil ve hazır giyim sektörü gibi bazı sektörlerde kadın işçilerin sayısı oldukça fazladır. Buna karşın, otomotiv, metal işleme ve inşaat gibi sektörlerde oldukça düşüktür. Türkiye'de kadınların sanayideki istihdamını etkileyen bazı faktörler arasında cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal normlar, eğitim fırsatlarındaki farklılıklar, aile sorumlulukları ve çocuk bakımı gibi konular da yer almaktadır. Kadınlar, ailevi sorumluluklarının daha fazla olduğu düşüncesiyle veya cinsiyet temelli ayrımcılık nedeniyle sanayi sektöründe daha az istihdam edilir.

Son yıllarda, Türkiye'de, kadınların sanayideki istihdamını artırmaya yönelik çeşitli girişimler ve politikalar uygulanmaktadır. Bu politikalar arasında kadınların eğitim ve mesleki becerilerini geliştirmelerini destekleyen programlar, cinsiyet eşitliğini teşvik eden yasal düzenlemeler ve iş yerlerinde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadeleyi hedefleyen önlemler yer almaktadır. Bu tür girişimlerin amacı, kadınların sanayide daha fazla temsil edilmesini sağlamak ve kadınların ekonomik katılımını desteklemektir. Ancak, kadınların sanayide istihdamı konusunda hala bazı zorluklar bulunmaktadır. Kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve iş yerlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi gibi konular üzerinde hayli yoğun çalışılması gerekmektedir. Bu şekilde, Türkiye'de kadın iş gücünün sanayide daha fazla temsil edildiği ve ekonomik açıdan daha güçlü olduğu bir ortam yaratılmış olabilir.


www.boluobjektif.com'da yer alan köşe yazarlarının yazıları kendi görüşleridir. Yazdıkları köşe yazılarından dolayı www.boluobjektif.com sorumlu tutulamaz.Eda BAYRAKTAR Diğer Yazıları
Fazilet Tekman
Köşe Yazarları
Burç Yorumları