120x600

Alemdar inşaat

05-06-2023 EĞİTİM

KÖK Kurs Öğretmenlerinden 2023 LGS Sınavı Değerlendirmesi

KÖK Kurs öğretmenleri, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilen LGS Sınavını değerlendirdiler…

KÖK Kurs Öğretmenlerinden 2023 LGS Sınavı Değerlendirmesi
Bİ tur

İlimizin önemli eğitim kurumlarından olan KÖK Kurs’ta görev yapan öğretmenler, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilen LGS Sınavını değerlendirdiler. Sınavla ilgili branş bazlı değerlendirmeleri aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

Matematik

 

4 Haziran 2023 Pazar günü uygulanan LGS Sınavı Matematik bölümünde; Üslü sayılar 3, kareköklü Sayılar 6, çarpanlar ve Katlar- 3, olasılık- 2, cebirsel ifadeler- 4, veri analizi- 2 Olmak üzere toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Soruların dağılımına göre Karekök Sayıların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Yayınlanan Matematik soruları önceki yıllardaki sınav sorularına göre daha kolay LGS ile TEOG arasında olup LGS sınavına daha yakın sorulardan oluşmuştur. Üslü sayılar sorularından bir tanesi seçici, iki tanesi bilgi düzeyi sorulardan oluşmuştur. Kareköklü sayılar soruları daha çok işlem becerileri ile ilişkilendirilmiş olup 1-2 soruda yoruma yer verilmiştir. Çarpanlar ve katlar sorularının 2 tanesi bilgi sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkarken bir tanesi yorum şeklinde sorulmuştur. Veri analizi sorularının bir tanesi işlem becerisini, bir tanesi yoruma yakın bir soru olarak ifade edebiliriz. Son olarak olasılık konusundan da en seçici sınav sorusu gelmiştir ve soru da yoruma dayalıdır.

 

Türkçe

 

Sorular incelendiğinde anlama yönelik soruların (sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf) sınavın büyük bir bölümünü oluşturduğu görülmektedir. Bu durum zaten beklediğimiz bir şeydi. Okuduğunu anlama becerisini ölçen soruların sınavdaki ağırlığı nedeniyle öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine bir kez daha vurgu yapıyoruz. Bununla beraber düzenli paragraf sorusu çözme, her öğrencimizin programında mutlaka yer almalıdır. Grafik/ tablo çözümleme soruları beklenenden fazlaydı ve sınavın ayırt edici unsurlarından biriydi. Sınavın birinci dönem konularından olması nedeniyle cümlenin ögeleri konusundan soru çıkacağı herkesçe tahmin ediliyordu ancak bu konudan soru gelmedi. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından birer soru sorulması bu konuların önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Genel olarak bakıldığında sınavda en zor soruların Türkçe dersinden geldiği, dolayısıyla belirleyici dersinin Türkçe olduğu anlaşılıyor. Türkçenin belirleyici ders olma durumunun farklı kademedeki sınavlarda birkaç senedir devam ettiğini gözlemliyoruz. Gelecek sene LGS'ye girecek öğrencilerimizin bu durumu dikkate almaları gerekmektedir.

 

Fen Bilimleri

 

Fen Bilimleri soruları daha önce MEB'in açıkladığı kazanımlar doğrultusunda birinci dönem konularını ölçen bir sınav olmuştur. 2023 LGS'de Fen Bilimleri dersinden Mevsimler ve İklim ünitesinden üç soru, Dna ve Genetik Kod ünitesinden sekiz soru, Basınç ünitesinden beş soru, Madde ve Endüstri ünitesinden dört soru sorulmuştur. Sınavda ağırlıklı olarak DNA ve Genetik kod ünitesinden sorular sorulmuştur. Ayrıca Gaz basıncından hiç soru sorulmamıştır. Öğrencilerden öğrendiği bilgiyi kullanma, kavram bilgisini ölçme, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama, yeteneklerini geliştirme gibi becerilerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Grafik ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerileri ölçülmüştür. Genel olarak orta, kolay ağırlıkta sorular olup DNA ve Genetik Kod ünitesinde Gen aktarımı ve Mutasyon sorusu, Basınç ünitesinde Sıvı basıncı soruları ayırt edici sorular olarak söylenebilir. Fen Bilimleri sorularının 2022 LGS' ye göre zorlayıcı ve çözümünün daha fazla zaman aldığı söylenebilir. Konu tekrarı yapan, düzenli çalışan ve çok soru çözen öğrencilerin zorlanmadığı söylenebilir.

 

T. C.  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 

 

Genellikle tablo yorumlama ve uzun metinlerden oluşan sorulara yer verilen sınav; beceri temelli öğrenmeleri ölçen kolay soruların çoğunlukta olduğu bir yapıdadır. Soruların tamamı yorumlama becerilerini ölçen ve öğrencilerin çıkarım yaparak çözebileceği tarzda sorulmuştur. Sorular müfredatta bulunan kazanımları birebir karşılamakla birlikte açık ve net bir anlatıma sahiptir. Bu nedenle cevabı tartışmaya açık hiçbir soru bulunmamaktadır.

 

İngilizce

 

Bu sınavda sadece ilk dönem konularından yani ilk 5 üniteden sorumluydu öğrenciler. Soru dağılımına baktığımızda 4 soru Friendship, 2 soru In The Kitchen, 2 soru On The Phone ve 2 soru Internet ünitesinden. Sorular genel olarak kolay-orta zorluk arasında. Kelime ve kalıplara hakim öğrencilerin yapamayacağı bir soru yok. Sorular çok net ve anlaşılır. Kelime bilgisinin yanında yorumlama gerektiren sorular da var.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında önceki yıllardan farklı olarak bazı sorularda, paragraftan en geniş kapsamlı yargının bulunması istendiği için çeldiricileri güçlü olan bir sınavdı. Az da olsa bazı sorularda yorumlama ve analizle birlikte bilgiyi de ölçen sorular vardı. Genel olarak geçen yıla göre soruların biraz daha zorlayıcı olduğu söylenebilir.

 

Bu yıl soruların ilk dönem konularını içermesinden sebep seçici branş olan matematik beklenene göre zorluğu daha düşüktü. Türkçe sorularında anlam soruları belirleyici bir yere sahip olmakla birlikte öğrencilerin kelime bilgilerini de ölçen bir sınav diyebiliriz. Branş – Konu bazlı çıkan soruların dağılımını aşağıdaki çizelgede inceleyebilirsiniz. 2023 LGS Sınavı katılan öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığı bir sınav olmasını diliyoruz. 2024 LGS sınavına katılacak öğrenciler için bu paylaşımın bir kılavuz olmasını temenni ediyoruz.

 

 

 
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Fazilet Tekman
Köşe Yazarları
Burç Yorumları